1

رازها عزت نفس

News Discuss 
یکی دیگر از علائم عزت نفس پایین این است که افراد به‌جای نقاط قوت و ویژگی‌های مثبت، روی معایب خود تمرکز می‌کنند. اگر جزء دسته دارندگان عزت نفس سالم هستید به شما تبریک می‌گوییم، اما حقیقت این است که خیلی از ما در برخی شرایط حس می‌کنیم که عزت نفس https://bookmarksaifi.com/story13286309/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story